Som un conjunt d’iniciatives sense ànim de lucre que ens hem unit per fer front als reptes del món rural des del context específic de la Vall del Corb i territoris veïns. Estem duent a terme accions en favor del repoblament rural, l’adaptació al canvi climàtici la creació de noves oportunitats de vida enteses de manera àmplia : habitatge, treball, diversificació agrària, comunitat i paisatge.

Recollim necessitats locals dels micropobles i territoris rurals que conflueixen a la Vall del Corb, definim actuacions concretes i planifiquem proves pilot per testar i adaptar les eines. També duem a terme accions transversals d’assessorament i formació, que puguin servir com a exemples de bones pràctiques en els àmbits de l’agroecologia i la biodiversitat, l’habitatge i el patrimoni o la gestió de recursos.

Posa’t en contacte amb nosaltres!

Eixos de treball

Diversificació agrària i paisatge

  • Detectar l’estat i les necessitats de relleu agrari i de preservació i foment de la biodiversitat cultivada i silvestre.
  • Desenvolupar i consolidar estratègies de diversificació agrària i d’aprofitament de recursos agrícoles, ramaders i agroforestals, que permetin la creació de lloca de treball de camp.
  • Posar en valor varietats locals i fomentar canals curts de comercialització.
  • Articular i fomentar canals curts de comercialització involucrant al teixit comercial local.

+ PROJECTES DE DIVERSIFICACIÓ AGRÀRIA I PAISATGE

Accés a l'habitatge

  • Crear mecanismes per l’accés al parc de vivenda, implementant eines d’informació, mediació i acompanyament entre les parts.
  • Desenvolupar un pla per a la renovació d’habitatges, que augmenti la qualitat interior mitjançant tècniques de manteniment passiu.

+ PROJECTES DE ACCÉS A L’HABITATGE

Transició energètica justa

  • Generar debat i actuacions per tal de facilitat una transició energètica justa pels territoris rurals i urbans.
  • Identificar necessitats formatives basades en experiències d’èxit o enfocades a la innovació energètica i l’apoderament municipal.
  • Posar l’enfoc en la replicabilitat, en d’altres territoris, de les experiències d’èxit dutes a terme.

+ PROJECTES DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA JUSTA

ÚLTIMS PROJECTES