La recuperació de la varietat local de ceba de Ciutadilla es considera un projecte estratègic per a impulsar la diversificació agrària, el relleu agrari i la generació de circuits curts de comercialització en un municipi que està patint un progressiu despoblament. És per això que, conjuntament amb l’Ajuntament de Ciutadilla i la comunitat de regants, s’ha impulsat un projecte de recuperació col·lectiva de la varietat local de ceba que va iniciar-se amb un procés de recuperació de les pràctiques tradicionals i les infraestructures de reg. 

Posteriorment s’han realitzat plantades col·lectives que han sigut importants per a fomentar els vincles entre les persones del municipi, crear comunitat, vincular l’autoestima del poble a la recuperació de la varietat local i compartir els coneixements sobre el maneig de la planta, conservats únicament per unes quantes persones grans. Alhora s’han organitzat sessions formatives amb veïns i agricultors, en les quals s’han anat definint els passos a seguir per a caracteritzar la llavor, millorar el seu cultiu i augmentar la seva comercialització.