TERRITORI DE VINCLES

Projecte agrupat d’iniciatives per impulsar el repoblament rural. Treballemper generar noves oportunitats de vida en un context d’adaptació al canvi climàtic.

Què fem?

Recollim necessitats locals dels micropobles i territoris rurals que conflueixen a la Vall del Corb, definim actuacions concretes i planifiquem proves pilot per testar i adaptar les eines.

També duem a terme accions transversals d’assessorament i formació, que puguin servir com a exemples de bones pràctiques en els àmbits de l’agroecologia i la biodiversitat, l’habitatge i el patrimoni o la gestió de recursos.

Eixos de treball

Diversificació agrària i paisatge

 • Detectar l’estat i les necessitats de relleu agrari i de preservació i foment de la biodiversitat cultivada i silvestre.
 • Desenvolupar i consolidar estratègies de diversificació agrària i d’aprofitament de recursos agrícoles, ramaders i agroforestals, que permetin la creació de lloca de treball de camp.
 • Posar en valor varietats locals i fomentar canals curts de comercialització.
 • Articular i fomentar canals curts de comercialització involucrant al teixit comercial local.

+ PROJECTES DE DIVERSIFICACIÓ AGRÀRIA I PAISATGE

Accés a l'habitatge

 • Crear mecanismes per l’accés al parc de vivenda, implementant eines d’informació, mediació i acompanyament entre les parts.
 • Desenvolupar un pla per a la renovació d’habitatges, que augmenti la qualitat interior mitjançant tècniques de manteniment passiu.

+ PROJECTES DE ACCÉS A L’HABITATGE

Transició energètica justa

 • Generar debat i actuacions per tal de facilitat una transició energètica justa pels territoris rurals i urbans.
 • Identificar necessitats formatives basades en experiències d’èxit o enfocades a la innovació energètica i l’apoderament municipal.
 • Posar l’enfoc en la replicabilitat, en d’altres territoris, de les experiències d’èxit dutes a terme.

+ PROJECTES DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA JUSTA

Objectius

 • Repte demogràfic
 • Adaptació al canvi climàtic
 • Noves oportunitats

Fer front al repte demogràfic, aconseguir l’adaptació climàtica de la Vall i la generació de noves oportunitats de vida, en sentit ampli: habitatge, treball, paisatge i comunitat.

Per fer-ho, es parteix de tres eixos estratègics, que doten d’eines el projecte i el vertebren: l’agroecologia i la biodiversitat, l’accés a l’habitatge i la gestió de recursos.

Com ho fem?

Amb la finalitat d’aterrar-ho, es plantegen una sèrie d’accions transversals a tota la Vall, així com proves pilot en diferents municipis, tant de la vessant de Lleida com de Tarragona.

Apostem pel treball en comú, a través de la facilitació i dinamització d’espais participatius, sessions de formació i debat o assessorament itinerant.