Qui som?

Un conjunt d’iniciatives sense ànim de lucre que ens hem unit per fer front als reptes del món rural des del context específic de la Vall del Corb. Estem duent a terme accions en favor del repoblament rural, l’adaptació al canvi climàtic i la creació de noves oportunitats de vida, enteses de manera àmplia : habitatge, treball, comunitat i paisatge. Què fem?

Recollim necessitats locals dels micropobles i territoris rurals que conflueixen a la Vall del Corb, definim actuacions concretes i planifiquem proves pilot per testar i adaptar les eines. També duem a terme accions transversals d’assessorament i formació, que puguin servir com a exemples de bones pràctiques en els àmbits de l’agroecologia i la biodiversitat, l’habitatge i el patrimoni o la gestió de recursos.


Com ho fem?

Adoptem una metodologia transversal, fent confluir els nostres coneixements tècnics amb els sabers tradicionals i la intel·ligència col·lectiva que la comunitat local ha anat teixint al llarg del temps. Apostem pel treball en comú, a través de la facilitació i dinamització d’espais participatius, sessions de formació i debat o assessorament específic itinerant.


Objectius

 • Detectar l’estat i les necessitats de relleu agrari i de preservació i foment de la biodiversitat cultivada i silvestre.
 • Desenvolupar i consolidar estratègies d’aprofitament de recursos agrícoles, ramaders i agroforestals.
 • Articular i fomentar canals curts de comercialització involucrant al teixit comercial local.
 • Fomentar explotacions menys mecanitzades, que generin activitats secundàries i productes d’alt valor afegit, amb la creació de llocs de treball al camp.
 • Crear mecanismes per l’accés al parc de vivenda, implementant eines d’informació, mediació i acompanyament entre les parts.
 • Desenvolupar un pla per a la renovació d’habitatges, que augmenti la qualitat interior mitjançant tècniques de manteniment passiu.
 • Identificar necessitats formatives basades en experiències d’èxit o enfocades a la innovació energètica i l’apoderament municipal.
 • Posar l’enfoc en la replicabilitat, en d’altres territoris, de les experiències d’èxit dutes a terme.
 • Articular un espai participatiu transversal, format per agents clau de la societat civil, de l’administració, del teixit econòmic i de l’acadèmia, per tal de generar debats, metodologies i plans d’actuació per fomentar la sostenibilitat i la resiliència dels territoris rurals.

Actualitat del projecte

Territori de Vincles continua el seu camí. Són algunes les actuacions que han anat avançant des que vam fer l’actualització al novembre, en el marc de les jornades Territori de Vincles. A continuació us fem un breu resum de l’estat del projecte:

 • Algunes actuacions ja s’han posat en marxa, i altres estan a punt de fer-ho
 • Hem participat a diversos espais de debat i intercanvi locals i europeus, presentant el projecte i els seus eixos estratègics
 • Les entitats i els diferents agents implicats continuem cercant finançament per poder desenvolupar les actuacions de manera coordinada
 • L’Associació Vall del Corb esdevè entitat promotora de CoopCamp durant les anualitats 2021-2024 i tindrà pressupost propi per poder desenvolupar actuacions en el marc del projecte
 • Des de CoopCamp s’entomarà la facilitació d’espais d’intercooperació entre els diferents agents de la vall i amb altres entitats i actors de l’ecosistema cooperatiu del Camp de Tarragona

Jornades Territori de Vincles

Els dies 5 i 6 de novembre es van celebrar unes jornades gratuïtes per reflexionar i treballar sobre els problemes que pateix la Vall del Corb i el món rural en general. Les jornades van tenir lloc al Castell de Santa Coloma de Queralt, amb el nom Territori de vincles – eines pràctiques per a uns territoris rurals vius. Van ser un espai de formació i enxarxament entre diversos sectors i agents, de diferents nivells, tant en el plànol institucional com el social, econòmic o acadèmic.

A través de ponències, taules rodones i debats, es van donar a conèixer eines i experiències que ja han estat testades i es consideren replicables en el context de la vall i altres territoris rurals.
Tot el material generat (audiovisuals, resums i gràfics) ha estat recollit per CoopCamp, l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona qui, a més a més, va intervenir a les jornades per explicar la Caixa d’Eines de l’ESS, un recull de recursos de l’economia social i solidària per a que els micropobles i territoris rurals puguin fer front a les seves necessitats des de fórmules cooperatives i comunitàries.
Podeu descarregar la relatoria de les jornades al següent ENLLAÇ.

Jornades Territori de Vincles


ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES IMPLICADES


ENTITATS COL·LABORADORES


Amb la col·laboració de:

Aquesta pàgina web s’emmarca en el pla de treball acordat al conveni signat l’any 2021 entre l’Associació pel Desenvolupament Integral de la Vall del Corb i el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.