Qui som?

Un conjunt d’iniciatives sense ànim de lucre que ens hem unit per fer front als reptes del món rural des del context específic de la Vall del Corb. Estem duent a terme accions en favor del repoblament rural, l’adaptació al canvi climàtic i la creació de noves oportunitats de vida, enteses de manera àmplia : habitatge, treball, comunitat i paisatge. Què fem?

Recollim necessitats locals dels micropobles i territoris rurals que conflueixen a la Vall del Corb, definim actuacions concretes i planifiquem proves pilot per testar i adaptar les eines. També duem a terme accions transversals d’assessorament i formació, que puguin servir com a exemples de bones pràctiques en els àmbits de l’agroecologia i la biodiversitat, l’habitatge i el patrimoni o la gestió de recursos.


Com ho fem?

Adoptem una metodologia transversal, fent confluir els nostres coneixements tècnics amb els sabers tradicionals i la intel·ligència col·lectiva que la comunitat local ha anat teixint al llarg del temps. Apostem pel treball en comú, a través de la facilitació i dinamització d’espais participatius, sessions de formació i debat o assessorament específic itinerant.


Objetius

  • Detectar l’estat i les necessitats de relleu agrari i de preservació i foment de la biodiversitat cultivada i silvestre.
  • Desenvolupar i consolidar estratègies d’aprofitament de recursos agrícoles, ramaders i agroforestals.
  • Articular i fomentar canals curts de comercialització involucrant al teixit comercial local.
  • Fomentar explotacions menys mecanitzades, que generin activitats secundàries i productes d’alt valor afegit, amb la creació de llocs de treball al camp.
  • Crear mecanismes per l’accés al parc de vivenda, implementant eines d’informació, mediació i acompanyament entre les parts.
  • Desenvolupar un pla per a la renovació d’habitatges, que augmenti la qualitat interior mitjançant tècniques de manteniment passiu.
  • Identificar necessitats formatives basades en experiències d’èxit o enfocades a la innovació energètica i l’apoderament municipal.
  • Posar l’enfoc en la replicabilitat, en d’altres territoris, de les experiències d’èxit dutes a terme.
  • Articular un espai participatiu transversal, format per agents clau de la societat civil, de l’administració, del teixit econòmic i de l’acadèmia, per tal de generar debats, metodologies i plans d’actuació per fomentar la sostenibilitat i la resiliència dels territoris rurals.

Pròxima trobada

Els pròxims dies 5 i 6 de novembre es té previst celebrar unes jornades gratuïtes per reflexionar i treballar sobre els problemes que pateix la Vall del Corb i el món rural en general. Les jornades es desenvoluparan al Castell de Santa Coloma de Queralt, i pretenen ser la primera edició de futurs encontres que li puguin donar continuïtat. Amb el nom Territori de vincles – eines pràctiques per a uns territoris rurals vius plantegem les jornades com un espai de formació i enxarxament entre diversos sectors i agents, de diferents nivells, tant en el plànol institucional com el social, econòmic o acadèmic.

A través de ponències, taules rodones i debats, es coneixeran eines i experiències que ja han estat testades i poden ser replicables en el context de la vall i altres territoris rurals.
Tot el material generat (audiovisuals, resums i gràfics) serà registrat i recollit per CoopCamp, l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona qui, a més a més, intervindrà a les jornades per explicar la Caixa d’Eines de l’ESS, un recull de recursos de l’economia social i solidària per a que els micropobles i territoris rurals puguin fer front a les necessitats dels pobles des de fórmules cooperatives i comunitàries.